สถานที่สำคัญในชุมชน

1.วิหารหลวงพ่อมงคลมุนีบพิศ (วัดสหมิตรมงคล)

2.วิหารหลวงพ่อดำ วังค้างคาวแม่ไก่ วัดมงคลทีปาราม (เกาะลอย)

3.วิหารหลวงพ่อสังขจาย (วัดเสนานฤมิตร)

4.หลวงพ่อสุพรรณรังษี (วัดเกาะกลาง)